Kapat
ANTALYA
Sağanak Yağışlı Bugün
23°C / 18°C
İSTANBUL
Parçalı Bulutlu Bugün
23°C / 23°C
ANKARA
Parçalı Bulutlu Bugün
21°C / 21°C
ANTALYA CAMİLERİ

Antalya’da bulunan çok sayıda cami, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin güzel örnekleri olarak ziyaretçilerini beklemektedir.

muratpasacamii

Murat Paşa Camii: Sadrazam Kuyucu Murat Paşa tarafından 1570 yılında inşa ettirilmiştir. Tek kubbeli ve minaresi olan bu cami, 1960 yılında onarım görmüştür.

tekelimehmetpasa

Tekeli Mehmet Paşa Camii: 18. yy’da yapılan bu cami, eski Kalekapısı civarındadır. çç kubbeli bir son cemaat yeri vardır, içi nakışlarla ve renkli camlarla süslü olan cami, bir minarelidir.

Müsellim Camii: Tekelioğlu Camisi adı ile de tanınan bu cami, Elmalı Mahallesi, Hükümet Konağı’na yakın cadde üzerindedir. Yazıtına göre 1796 yılında Hacı Osman Ağa Kapıcıbaşı Mehmet Ağa tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Caminin içi o devir çinileri ile süslüdür.

balbeycamii

Balibey Camii: Balibey Mahallesi’nde, İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan bu eser, II. Beyazıt devrinin akıncı beylerinden Malkoçoğlu adı ile de tanınan Balibey tarafından 15.yy’da yaptırılmıştır. Kare planlı ve iki şerefeli bir minaresi olan cami, 1964 yılında restore edilmiştir.

kesikminare

Kesik Minare Camii: Mimari yapısı eserin 19 yy’da yapıldığını göstermektedir. Ancak kimin tarafından yaptırıldığına dair herhangi bir bilgi yoktur. Balibey mahallesi, Kavaklı Sokağı’ndaki bu caminin minaresinin üst kısmı eskiden olmadığı için bu adı almıştır.

İskele Camii: Antalya Yat Limanı içindeki bu caminin inşa tarihi bilinmemektedir. Bu caminin altında bir doğal su kaynağı, caminin şadırvanını meydana getirir.

Takkacı Mustafa Camii: Yerebakan Müftü veya Varsaklı Camii isimleriyle de tanınan, kare planlı ve tek kubbeli bu cami, Yüksekalan Mahallesi’nin Köse Sokağı’nda bulunmaktadır. İnşa tarihi bilinmemekte, ancak Varsaklı adında bir şahıs tarafından inşa edildiği ve Takkacı Mustafa tarafından tamir ettirildiği vakıf kayıtlarında belirtilmiştir. Cami, Vakıflar Müdürlüğü’nce 1976 yılında onarım görmüştür.

 

Alaeddin Camii: Kılınçarslan Mahallesi’nde bir Rum kilisesi iken, Sultan Alaeddin Keykubat devrinde camiye çevrilen bu eser, üç nefli bir bazilika tipindedir. Tavan haç şeklinde çıkıntılarla süslüdür, iki taraftan üst kattaki pencerelerle cami aydınlanır. Papaz mahfeli olan bu kısım, bugün kadınlar mahfeli olarak kullanılmaktadır.

Osman Efendi Camii: İmaret Cami olarak da isimlendirilen bu cami, Tuzcular Mahallesi Mescit Sokak’ta bulunmaktadır.

Sofular Camii: Kızıltoprak Mahallesi Kasap Durmuş Sokak’taki minaresi olmayan bu cami, tepede dört, alttan sekiz pencere ile aydınlanır. Kadınlar mahfeline giriş kısmında küçük bir avlusu vardır.

Karakaş Camii: Cafer Ağa Camisi olarak da bilinen bu cami, Hadrianus Kapısı karşısında olup cumhuriyetten önce yapılmıştır. 1954 yılında Vakıflar Müdürlüğü’nce camiye, o yıl bir de minare eklenmiştir. 1990 yılında yıkılmış, yerine yenisi inşa edilmiştir.

Şeyh Sinan Camii: Sinan mahallesi, Recep Peker Caddesi üzerindeki bu caminin yazıtında, 16. yy’da inşa edildiği yazılıdır. Minaresi olan caminin bahçesinde Şeyh Sinan’a ait bir türbe vardır.

Demirci Karaali Camii: Eskiden Timurcu Karaali Camisi adı ile de adlandırılan bu cami, Demircikara Mahallesi’nde olup, minaresi üzerinde Hicri 1150 tarihi yazılıdır.

Ayanağa (Ayanoğlu) Camii: 19.yy’da yapıldığı tahmin edilen cami, Şarampol Caddesi’nde, alt katı dükkan olan bir binadadır.

Kara Ömer Çaybaşı Camii: Sinan Mahallesi’ndeki bu caminin 14.yy’da inşa edildiği tahmin edilmektedir. Kare planlı cami, yedi dikdörtgen pencere ile aydınlanır. Ahşap çatılı ve minaresi yoktur.

Kır Camii: Alan Mahallesi, meydan civarındadır. Daha önceki caminin yerine cumhuriyet devrinde yeniden inşa edilen camiye 1964 yılında bir minare eklenmiştir.

Ahi Yusuf Camii: Eski Kaleiçi, Selçuklu Mahallesi Mermerli Sokak’ta bulunan bu mescit, yazıtına göre 1249 tarihinde Ahi Yusuf adına yaptırılmıştır. Kare planlı ve tek kubbelidir. Kuzeydeki giriş kapısı kesme taştan yapılmış ve üzerinde bir niş vardır. Eski resimlerden önceleri, kuzey cephede sütunlu bir son cemaat yeri bulunduğu bilinmektedir. Bu son cemaat yeri avlu duvarı ile giriş kapısı kenarlarında kalmıştır. Mescidin içi çok sade, yarım silindir şeklindeki mihrabının iki yanında sivri kemerli pencereler bulunmaktadır. Bu mescidin kuzeyinde eski kale duvarları kalıntıları arasında Ahi Yusuf’a ait bir türbe bulunmaktadır. İki katlı türbenin üst katına açılan blok taşlardan yapılmış profilli bir kemer göze çarpmaktadır. Mescidin dar sokağında, mescide bitişik yazıtı oldukça tahrip olmuş bir de çeşme bulunmaktadır 1962 yılında Vakıflar Müdürlüğü’nce ve 1990 yılında Mehmet Yazar tarafından restore edilmiştir.

Şeyh Şüca Camii Ve Türbesi: Çaybaşı Mahallesi’ndeki bu eser, yazıtına gore, Selçuklular devrinde 1238 yılında inşa edilmiştir. Caminin etrafında birçok binanın bulunması, burasının bir tekke olduğunu göstermektedir. Bugün yalnız temel kalıntıları bulunan caminin yazıtında imaret ve türbe olarak belirtilmektedir.

Hacı Zeliha Mescidi: (Kemiklik Mescidi): Kışla Mahallesi’ndekibu eser Hicri 341 yılında inşa edilmiştir.

Zerdalik Mescidi: Sinan Mahallesi’ndeki bu eser minareli olup, yapılış tarihi hakkında bir bilgi yoktur.

Kavaklı Mescit: Balibey Mahallesi’ndeki bu mescidin tarihi hakkında bilgi yoktur.

Arap Mescidi: Yüksekalan Mahallesi’ndeki bu cami, kare planlı. ahşap yapılı ve minaresizdir. Karşısında bir çeşme ve mescide ait bir ev vardır.

Ahi Kızı (Nakip Kızı) Mescidi: Eski Kaleiçi’nde, Aydoğdu Sokak’taki bu eser, 14. yyda inşa edilmiş ve 1958 yılında Vakıflar Müdürlüğü’nce onarılmıştır. Bu caminin karşısında, bir ev içinde Ahi Kızı Türbesi vardır.

Kara Molla Mescidi: Barbaros Mahallesi, Kocatepe Sokağı’nın başında yer alan ve 1999 yılında restore edilen mescidin, mimarisine göre 15. yy’da inşa edildiği sanılmaktadır.

Andızlı (Emir Bedrüddin) Cami: Alanya’da Tophane Mahallesi’ndedir. Adını hemen yanındaki andız ağacından alan cami, 1277 yılında Emir Bedrüddin tarafından yaptırılmıştır.Selçuklu Dönemi’nin özgün mimari özelliklerini taşır. Minberi, Selçuklu tahta oymacılık sanatının en güzel örneklerinden birini yansıtır. Camiye, Kızılkule’nin yanından, aşağı kapı yoluyla gidilir.

 

Süleymaniye Camii: Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad tarafından Alanya’nın yeniden düzenlenmesi sırasında, 1231 yılında kalenin zirve kısmında ve İçkale’nin hemen dışında yaptırılmıştır.Ancak sonraki yıllarda cami yıkılmış ve 16. yüzyılda Osmanlı Dönemi’nde Kanuni Sultan Süleyman tarafından tekrar yaptırılmıştır. Tek minareli cami, Alaaddin, Kale ya da Süleymaniye adıyla anılır. Yapı moloz taştan ve kare planlıdır. Sekizgen kasnak üzerine, kiremitli bir kubbesi vardır. Kubbenin askılık görevi üstlenen kısmına akustiği sağlamak için 15 küçük küp yerleştirilmiştir.


Yoruma Kapalıdır..


Benzer Videolar