Kapat
Akdeniz Havadis
Akdeniz Havadis
Antalya için yeni kararlar alındı-65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması geldi
Antalya için yeni kararlar alındı-65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması geldi
Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu”nun aldığı yeni kararla 65 yaş üstü kent sakinlerinin 10:00-17.00 satleri dışında sokağa çıkması yasaklandı. Kararla aynı zamında kamu daireleri ve bankalara giden vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının...
16 Eylül 2020 00:03
Font1 Font2 Font3 Font4

Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu”nun aldığı yeni kararla 65 yaş üstü kent sakinlerinin 10:00-17.00 satleri dışında sokağa çıkması yasaklandı. Kararla aynı zamında kamu daireleri ve bankalara giden vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu “Hayat Eve Sığar” (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulanarak binaya alınacak.

Antalya İl Umumu Hıfzısıhha Kurulu, 15 Eylül 2020 tarihli kararı ile Antalya için yeni kararlar alındı.

Bu kararlar şöyle sıralandı:

1. İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda (özel bankalar dahil) çalışan personel ile hizmet almak veya ziyaret amacıyla başvuran tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu “Hayat Eve Sığar” (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulanarak binaya alınmasına,

HES KODU NASIL ALINIR-TIKLA AL

2. Kurulumuzun 14.08.2020 tarihli ve 2020/77 Nolu kararı 2. maddesinde; 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı Genelgeye istinaden sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, her gün 06:00-24:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri, belirtilmiştir. Bu maddede geçen 06:00-24:00 saatleri ibaresinin10:00-17:00 saatleri olarak değiştirilmesine,

yaşlılar


a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmakta olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
b) 65 yaş ve üzeri olmakla birlikte, yürüttükleri kamu görevinin niteliği ve mevcut durumun aciliyeti nedeniyle kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak olan, başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere,kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
3. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına,
4. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı,
a) 1593  sayılı  Umumi  Hıfzıssıhha  Kanunu’nun  282.  maddesi  gereğince  3.150,00TL  idari  para  cezası uygulanmasına,
b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TLidari para cezası uygulanmasına,
c) 5237  sayılı  Türk  Ceza  Kanunu’nun  Bulaşıcı  Hastalıklara  İlişkin  Tedbirlere  Aykırı  Davranma  başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişiiki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
   d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 15.09.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ


Yukarı Geri Ana Sayfa