Kapat
Akdeniz Havadis
Akdeniz Havadis
SALGIN SÜRECİ: Antalya için yeni bir karar alındı
SALGIN SÜRECİ: Antalya için yeni bir karar alındı
Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların da sokağa çıkma izni verilen günlerde kuaför ve berberlerden yararlanabilmesine imkan veren karar aldı KARARIN TAM METNİ...
15 Mayıs 2020 17:50
Font1 Font2 Font3 Font4

Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların da sokağa çıkma izni verilen günlerde kuaför ve berberlerden yararlanabilmesine imkan veren karar aldı

KARARIN TAM METNİ ŞÖYLE:

ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No: 2020/35
Karar Tarihi: 15/05/2020

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumaya ve salgının yayılmasını engellemeye yönelik tedbirler kapsamında gerekli kararları almak üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 15.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır. 
GÜNDEM:
 İçişleri Bakanlığı’nın 15.05.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.8060 sayılı “65 Yaş ve Üzeri ile 20 Yaş Altı Vatandaşlar/Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası Hk.” konulu genelgesinde yer alan hususlar.
 Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 12.05.2020 tarihli ve 2020/61 sayılı “Pazar tatili hakkında” konulu başvurusuyla yapılan talep.
KARAR:
Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede önemi haizdir. Aksi hallerde, virüsün yayılımı hızlanarak, vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskinin yanı sıra, toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. 
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. 
İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesiyle; 22.03.2020 tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımız ile 04.04.2020 tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımıza yönelik olarak, 11.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerisi ile alınan istisna kararı doğrultusunda getirilen yeni düzenlemeler Valiliğimize bildirilerek; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması istenmiştir. 
Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 12.05.2020 tarihli ve 2020/61 sayılı “Pazar tatili hakkında” konulu başvurusu ile de, 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın Pazar günü izinli olması, berber dükkanlarının da Pazar günü kapalı olması nedeniyle, bu vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderebilmek için Antalya’daki erkek berberlerinin 2 Ağustos 2020 Pazar gününe kadar açık olması talebinde bulunulmuştur.
Yukarıda belirtilen hususların değerlendirilmesi sonucunda;
1. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımız ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımıza yönelik olarak; 
a) 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın 17.05.2020 Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine,  
b) 14 yaş ve altı çocukların 20.05.2020 Çarşamba günü, 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 22.05.2020 Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabileceklerine, 
2. Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın talebi ile ilgili olarak;
a) Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın saç/sakal traşı ihtiyaçlarının giderilebilmesi amacıyla, ilimizdeki erkek berberi dükkânlarının, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılıncaya kadar Pazar günleri 10:00-16:00 saatleri arasında hizmet verebileceklerine,
b) Söz konusu işyerlerinin, Kurulumuzun 07.05.2020 tarihli ve 2020/30 no.lu kararında belirtilen çalışma şartlarına Pazar günleri de titizlikle uymaları gerektiğine,
3. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının takip ve denetiminin kolluk birimleri ve belediye zabıta teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına,
4. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere; 
a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi,iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
 d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 15.05.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. 
Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ


Yukarı Geri Ana Sayfa