Kapat
Akdeniz Havadis
Akdeniz Havadis
YEREL BASININ SORUNLARI MECLİS’E TAŞINDI
YEREL BASININ SORUNLARI MECLİS’E TAŞINDI
CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara, yerel basının sorunlarının araştırılması ve çözüm önerilerinin ivedilikle belirlenip uygulanması için verdiği araştırma önergesini yenileyerek TBMM Başkanlığı’na sundu. Yasama, Yürütme ve Yargıdan sonra...
2 Aralık 2015 22:15
Font1 Font2 Font3 Font4

CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara, yerel basının sorunlarının araştırılması ve çözüm önerilerinin ivedilikle belirlenip uygulanması için verdiği araştırma önergesini yenileyerek TBMM Başkanlığı’na sundu.

Yasama, Yürütme ve Yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak kabul edilen Basının, demokrasilerin vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Kara, toplumsal yaşamın şekillenmesinde ve demokratik sistemin güçlenmesi ve kökleşmesinde çok sesli, tarafsız, özgür bir basının çok önemli bir aktör olduğunu vurguladı.Bugün ülkede yaşanan ve basın özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik uygulamaları hatırlatan Kara, gazetelere kayyumların atanması ve talimatla yönetilmesinin, Can Dündar ve Erdem Gül’ün halkın haber alma özgürlüğünü savunmaları nedeniyle gene talimatla tutuklanmasının basın özgürlüğünün ve tarafsız basının varlığının ne kadar önemli olduğunu ve AKP Hükumetinin basın özgürlüğü konusunda ne kadar samimiyetsiz olduğunu gösterdiğini söyledi.

Halkın doğru bilgilendirilmesi hakkının basın yoluyla gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda, ulusal ve uluslararası basın kadar yerel basının da rolünün yadsınamayacak kadar önemli olduğuna dikkat çeken Kara, yerel sorunların tartışılacağı bir mecra sunulmasında, halka doğruların tarafsızca iletilmesinde, halk yararına yerel yönetim ve makamların denetlenmesinde ve ilgililere halkın sesinin duyurulmasında en büyük payın yerel basın organlarında olduğunu söyledi.

niyazi-nefi-kara.

Yerel basının ve yerel basın çalışanlarının, bu görevleri yerine getirirken yaşadıkları problemlerin en çok ekonomik ve sosyal yetersizliklerden kaynaklandığının altını çizen CHP’li Kara, kısıtlı bütçelerle ayakta ve hayatta kalma mücadelesi veren yerel basın kuruluşlarının ihtiyaçtan daha az personel ile işi takip noktasında çektikleri sıkıntıların yanında personelin düşük ücretlerle ve sosyal güvenceden mahrum şekilde çalıştırılmasının da bir diğer problem olduğunu söyledi.

CHP’li Kara ayrıca, vergi borçlarının ödenmesinde karşılaşılan güçlükler, matbaa ve kağıt giderlerinin karşılanmasındaki mali yetersizliklerle beraber hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmada yaşanan sıkıntılar da eklenince yerel basın organlarının rekabet edemez duruma geldiğini belirtti. Medya dünyasında gerçekleşen sermaye yapısı ile medya organlarının sahiplenilmesi nedeniyle artan tekelleşmenin yerel basını güçsüz bıraktığını söyleyen Kara, Yerel Basın kuruluşlarının Basın İlan Kurumu’ndan aldıkları küçük miktardaki paylar ile yayın hayatına devam etmeye çalıştıklarını belirtti.

ÖNERGE ŞÖYLE;

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Yerel Basının sorunlarının tespit edilmesi ve kalıcı çözümlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzüğümüzün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 25/11/2015

 

 

Dr. Niyazi Nefi KARA

Antalya Milletvekili

GEREKÇE

Yasama, Yürütme ve Yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak kabul edilen Basın, demokrasinin vazgeçilmez bir öğesidir. Toplumsal yaşamın şekillenmesinde önemli rol oynayan basının uluslararası ve ulusal alan yanında yereldeki performansı da son derece önemlidir.

Çok sesli, tarafsız ve özgür bir basının demokratik sistemin güçlenmesi ve kökleşmesinde son derece önemli bir aktör olduğu düşünüldüğünde yerel basının da ulusal basın kadar önemli bir role sahip olduğu kabul edilmelidir. Yerel sorunların tartışılacağı bir mecra sunan yerel basın organları, halka doğruları tarafsızca iletmek, halk yararına yerel yönetim ve makamları denetlemek, halkın sesini duyurmak gibi önemli görevleri ifa etmektedir.

Yerel basın ve yerel basın çalışanlarının karşılaştıkları problemler ekonomik ve sosyal yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Ekonomik yönden oldukça kısıtlı bütçelerle ayakta ve hayatta kalma mücadelesi veren pek çok yerel basın kuruluşu, ihtiyaçtan daha az personel ile bir günü programlamaya çalışmakta ve işi takip noktasında yetersizlikler yaşamaktadır. Personel yetersizliği ve personelin düşük ücretlerle ve çoğunun da sosyal güvenceden mahrum bir şekilde çalıştırılması da yerel basının ve yerel basın mensuplarının karşılaştığı en önemli sorunlardan biridir. Bunun yanında, vergi borcunu ödemekte karşılaştıkları güçlükler, matbaa ve kağıt giderlerini karşılamada yaşanan mali yetersizlikler de bunlara eklenince yayın hayatına devam etmekte günden güne zorlanmaktadırlar. Basın İlan Kurumu’nun ilan ve reklam gelirlerinden gelen belli miktardaki gelir ile kardan kazanç elde etmeden yayın hayatına devam etme mücadelesi vermektedirler.

Günümüzde hızla gelişen teknoloji anlamında da problemlerle karşılaşan yerel basın organları, kısıtlı bütçeleri nedeniyle haber alma ve haberi duyurma sürecinde de rekabet edemez hale gelmektedir.

Medya dünyasının sermaye yapısı ile medya organları sahipliğinde gün geçtikçe artan tekelleşme eğilimi yerel basını güçsüz ve savunmasız bırakmaktadır. Kendi çabaları ile ayakta kalma mücadelesi vermeye çalışan yerel basın, Basın İlan Kurumu’ndan aldıkları küçük miktardaki paylar ile yayın hayatlarına devam etmeye çalışırken çok ciddi mali güçlüklerle karşılaşmakta ve nitelikli eleman çalıştırma konusunda da sıkıntılar yaşamaktadırlar.

Hâlbuki yerel basın ulusal basın kadar önemlidir. Yerel halkın sorunlarının yerel makamlara iletilmesi ve farkındalık yaratılması noktasında ve yerel makamların yerel halk tarafından denetlenmesinin sağlanması hususunda en önemli aktör olan yerel basın sayesinde halk kendini bölgesinde daha güçlü hissetmektedir.

 

 

Yerel basının günümüzde yeterli desteği bulabilmesi, sektörde etkinliğini arttırabilmesi çok önemlidir. Hür ve çok sesli basının demokrasinin vazgeçilmez kuvveti olduğu düşüncesiyle, yerel basının desteklenmesi ve güçlendirilmesi için sorunlarının tespit edilip kalıcı çözüm önerilerinin sunulması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzüğümüzün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması gerektiğini düşünmekteyiz.YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ


Yukarı Geri Ana Sayfa